Strona główna
O nas
Wybory 2023
Deklaracja ideowa
Deklaracja członk.
Hymn SN
Statut SN
Kalendarz wydarzeń
Galeria
Kontakt do nas
Forum dyskusyjne
Ciekawe linki

 

Deklaracja ideowa

 

1.      Stronnictwo Narodowe Dmowskiego Romana jest organizacją świadomych sił narodu, mających za zadanie uczynić go zdolnym do silnego ujęcia w swe ręce spraw swoich, sprawić , ażeby stał się on w pełnym tego słowa znaczeniu panem swoich losów.

 

2.      Celem naszego Narodu, w pojęciu Stronnictwa, jest stać się Narodem Wielkim, zarówno w życiu wewnętrznym państwa jak w stosunkach międzynarodowych. Wielkim jest Naród, który wysoko nosi sztandar swej wiary, swej cywilizacji i swej państwowości. Działalność Stronnictwa zmierza do tego, ażeby Polacy sami czcili i nakazywali innym cześć dla swej wiary, dla cywilizacji polskiej i dla państwa polskiego.

 

3.      Wiara Narodu Polskiego, religia rzymskokatolicka, musi zajmować stanowisko religii panującej, ściśle związanej z państwem i jego życiem, oraz stanowić podstawę wychowania Młodych Pokoleń. Przy zapewnionej ustawami państwowymi wolności strumienia - zorganizowany Naród nie może tolerować, ażeby jego wiara była przedmiotem ataków, lub doznała obrazy z czyjejkolwiek strony, ażeby religią frymarczono dla jakichkolwiek celów, lub prowadzono zorganizowaną akcję w celu rozkładu życia religijnego Narodu.

 

4.      Cywilizacja polska, jeżeli ma być cywilizacją wielkiego Narodu, musi się wyrażać:

 

1)      w przywiązaniu i czci dla przeszłości, dla tradycji polskiej, w noszeniu z godnością imienia Polaka;

2)      w głębokim poczuciu obowiązku względem Ojczyzny i odpowiedzialności każdego obywatela za swe czyny na zajmowanym stanowisku w życiu Narodu;

3)      W poczuciu hierarchii przy organizacji zarówno pracy jak walki- i w surowej karności. Naród jest bezwładnym ciałem niezdolnym do jakiegokolwiek działania

4)      W wysokim poziomie obyczajów i dyscyplinie obyczajowej, nakazującej wszystkim szanować poczucie moralne Narodu;

5)      W organizacji surowej opinii publicznej, swym naciskiem niedopuszczającej do czynów, przynoszących Narodowi szkodę, polityczną, moralną lub materialną;

6)      W bogatej i posiadającej bogaty poziom twórczości duchowej w wszystkich dziedzinach;

7)      W wielkiej wytwórczości, materialnej, wytężonej i sprawnie zorganizowanej pracy, zapewniających Narodowi środki do życia, a państwu potęgę; wreszcie

8)      W męstwie obywateli, w odważnej ich walce przeciw wszystkiemu, co Naród rozkłada, osłabia lub poniża

 

5.      Państwo Wielkiego Narodu musi być zorganizowane, ażeby było zdolne:

 

1)     zapewnić sobie szacunek i uznanie swych praw u obcych, zabezpieczyć Naród od krzywdy z czyjejkolwiek strony;

2)     zapewnić Narodowi bezpieczeństwo życia i mienia, spokój i wolność pracy, wreszcie obronić Naród, a zwłaszcza młode pokolenie od zgorszenia;

3)     zapewnić wszystkim obywatelom sprawiedliwość, zabezpieczyć Naród od krzywdy z czyjejkolwiek strony;

4)     przestrzegać surowo prawa, na którym istnieje jego i życie Społeczeństwa się opiera - i zmuszać wszystkich do poszanowania praw, żadnego bezprawia nie pozostawiać bezkarnie;

5)     nakazywać szacunek dla siebie i swych instytucji wszystkim, poczynając od rządu i jego organów, które muszą spełniać należne swe obowiązki i ściśle dotrzymywać przyjętych zobowiązań; wreszcie

6)     Naród musi być gotowy do natychmiastowego tłumienia wszelkich objawów anarchii i do wystąpienia w każdej chwili na zewnątrz w obronie swych interesów i swej godności.


Na powyższych zasadach opiera się program Stronnictwa Narodowego Dmowskiego Romana, który w poszczególnych działaniach będzie rozwijany w publikacjach i instrukcjach organizacyjnych.