Strona główna
O nas
Wybory 2023
Deklaracja ideowa
Deklaracja członk.
Hymn SN
Statut SN
Kalendarz wydarzeń
Galeria
Kontakt do nas
Forum dyskusyjne
Ciekawe linki

 

"W walce nie ma zmiłowania, nie ma kapitulacji na dogodnych warunkach, można w niej tylko zginąć lub zwyciężyć"

Roman Dmowski


 

Stop zagładzie Narodu Polskiego i Państwa Polskiego"
"Nieudolna obca mniejszość musi odejść i się ujawnić"
"Polska bez afer, korupcji i niekompetencji z Jagiellońską organizacją i żelazną piastowską dyscypliną"
"Najważniejsza jest gospodarka"

 

Ludwik Wasiak


 

"Bić kurwy i złodziei"

Józef Piłsudski
 

 

Choć w w celach ponurych nadzieja w NAS tkwi
Wolności uchylą się wrota
Nadejdą na dżender ostatnie już dni
Zamilknie globalna (żydowska) hołota.

Czas błędów, wypaczeń już znudził się NAM
Wymierzmy dżenderom więc kopa
Czas POLSKO wystawić rachunek Twych RAN
Niech płaci globalna hołota

 

 

NIE CZERWONA, NIE TĘCZOWA, TYLKO POLSKA NARODOWA

 

 


Skrót Programu SND

W 1989 roku mieliśmy niepowtarzalną szansę budowy nowego, sprawiedliwego ustroju, wyrastającego z Naszej tradycji i najżywotniejszych potrzeb budzącego się do niepodległego życia Narodu. To, że go nie zbudowaliśmy, że w tej decydującej chwili dziejowej nie potrafiliśmy określić kim jesteśmy i dokąd dążymy, że nie mogliśmy dokonać trzeźwego i logicznego wyboru drogi, którą mamy dążyć, stało się na skutek braku myśli politycznej. Waga tego zaniechania kładzie się ciężarem na wszystkie nasze poczynania w ostatnich 33 latach. Nie mieliśmy elit, których duchowe i umysłowe zaangażowanie w sprawy Wspólnoty Narodowej oraz poziom wiedzy politycznej pozwalający na racjonalne decyzje, mogłyby gwarantować powodzenie polskiej drogi do wolności. BYLIŚMY NARODEM BEZ GŁOWY (głowa ścięta w II wojnie światowej [~15 mln. zabitych] dzięki wspólnemu działaniu masonów, iluminatów, bolszewii i wszystkich wrogów Polski. Przedostatnie uderzenie "Obłęd 44", plan "Burza" i ostatnie likwidacje ziemiaństwa i patriotów do 1956 roku).

JESTEŚMY TAKIM NARODEM DO DZISIAJ

Nie licząc głowy ~0,5 mln. Żydów sprowadzonych do Polski w 1944 roku przez Józefa Stalina, którzy wzięli czynny, bardzo aktywny udział w likwidacji polskiego podziemia, a potem obstawili prawie wszystkie stanowiska w administracji, wojsku, milicji i UB. Ich synowie i wnuki trzymają się dzielnie do dzisiaj po uwłaszczenie się w latach transformacji i 1989 - 1991 (wcześniej duże złodziejstwo było karane nawet śmiercią - afera mięsna) grając pierwsze skrzypce w obecnym "magdalenkowym" układzie, tzw. Republiki ORMO (Obywatelska Republika Magdalenkowa Okrągłostołowa) dokładnie betonując scenę polityczną R. ORMO lub jkw III RP.

Dobrowolnie pozbyliśmy się suwerenności ekonomicznej, politycznej (Mason potrafi namieszać), a zewnętrzne "ośrodki decyzyjne" widzące Naszą beznadziejność i głupotę, zwiększają eksploatację i uzależnienie Polski.

 

Zdobyliśmy Polskę jak róży kwiat
Zdobędziemy Irak, Iran, a potem cały Świat.

Tak mi zaśpiewał mosiek w W-wie w 2006 r. gdy jechałem w mundurze S.N.D., potem zapytał, czy znam obecnie obowiązujące hasło, bo wcześniej było: "Wasze ulice - Nasze kamienice". Odpowiedziałem - nie, a on na to "Wasze ulice, Nasz rząd, banki, zakłady i kamienice. Już nigdy geje z naszej łapy nie wyjdziecie" i pokazał mi zaciśniętą pięść. Odpowiedziałem - pycha kroczy przed upadkiem, pożyjemy zobaczymy.

Nie możesz być lwem, bądź lisem - to powiedzenie Romana Dmowskiego. Szykujcie się i bądźcie gotowi gdy nadejdzie odpowiedni moment. Uderzcie wtedy z całą siłą. Czy jesteśmy gotowi?  NIE, pięknie podzieleni, zaślepieni, otumanieni i zadowoleni.

Musimy to zmienić - jeśli nie znikniemy z mapy świata, a na Naszej Świętej Ziemi nasączonej krwią patriotów nie zostanie kamień na kamieniu.

 

  

 

 

NASZE  DĄŻENIA  I  CELE  W  PRZYSZŁYM  PARLAMENCIE

 

 

1. Powołanie do działania Rządowego Centrum Studiów Strategicznych (chyba, że strategię dla NAS POLAKÓW mogą pisać inni).

2. Zmiana Konstytucji i odwołanie się w niej do P.Boga, oraz wprowadzenie systemu z silną władzą Prezydencką - kadencja 10 lat.

a) wprowadzenie ograniczonego prawa do posiadania broni krótkiej (pistolet, rewolwer),

b) obligatoryjne Referendum Narodowe odnośnie obecności obcych wojsk w RP (decyzja Suwerena), oraz Neutralności RP - jak Szwajcarii.

3. Reforma wyłaniania władzy ustawodawczej w RP:

a) zmniejszenie liczby posłów do 200 (obowiązek ukończenia 35 lat i posiadania matury (senat - 50 lat i minimum mgr. Ograniczenie do 60 lat,

b) zniesienie finansowania partii politycznych z budżetu państwa,

c) 50 krotne zmniejszenie ilości podpisów popierających listę,

d) możliwość odwołania posła przez swoich wyborców w przypadku spieniewierzenia się swoim obowiązkom,

e) zniesienie immunitetu poselskiego (poseł, senator wzorem obywatela RP),

4. Zniesienie niewolniczego procentu wprowadzonego przez międzynarodowy kapitał - lichwę,

a) poprzez Referendum wprowadzenie "Neutralności Polski".

5. Odbudowa zdolności obronnych RP i wdrożenie nowoczesnej strategii obrony,

a) odbudowa wschodnich dywizji operacyjnych wojsk lądowych (9-Rzeszów, 3-Lublin, 1-Warszawa, 15-Olsztyn, WOT)

b) dalsza rozbudowa Terytorialnej Obrony Kraju (nie kosztem wojsk operacyjnych).

6. Przywrócenie współuczestniczenia i współodpowiedzialności całego społeczeństwa w obronie Narpodowej,

a) Szkoły Podstawowe klasy I - V obowiązkowo 4 godz. Wych. Fiz. i 4 godz. Przysposobienia Obronnego w tygodniu,

b) klasy VI - VIII jw. tylko Przysp[osobienie Wojskowe (obowiązkowa umiejętność pływania po ukończeniu SP (25 m dla wszystkich uczniów),

c) na uczelniach wyższych 1 dzień w tygodniu szkolenie wojskowe, po ukończeniu studiów 6 m-cy skoszarowane szkolenie tzw. SOR (Szkoła Oficerów Rezerwy) celemzapewnienia rezerw kadrowych.

7. Wprowadzenie obowiązkowej służby wojskowej - dla mężczyzn 24 m-ce, dla kobiet 10 m-cy (od 19 roku życia) z możliwością odpłatnego zwolnienia, oraz zwolnienia jednostek wybitnie zdolnych.

8. Pomoc Państwa w uzyskaniu pracy po ukończeniu służby wojskowej.

9. Obywatele bez przeszkolenia wojskowego nie mogą być członkami władz administracyjnych (burmistrz, prezydent) i parlamentarnych (sejm, senat).

10. Odbudowa Oddziałów Obrony Cywilnej z zagospodarowaniem organizacji paramilitarnych (np. PDS (Polskie Drużyny Strzeleckie), ZS (Związki Strzeleckie), oraz wykorzystania i rozbudowę istniejących schronów.

11. Odbudowa zniszczonych linii kolejowych.

12. Oddzielenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych od Administracji.

13. W kancelarii Premiera wprowadzenie komórki odpowiedzialnej za planowanie strategiczne.

14. Powołanie Ministerstwa Budownictwa i budowa pierwszych bloków mieszkalnych dla młodych (nie będą wyjeżdżać, a chętniej wrócą).

15 Ograniczenie biurokracji oraz uproszczenie przepisów prawa i procedór administracyjnych.

16. Obniżka stopy kredytowej - LICHWY w RFN 0,8% od kredytu w RP 14%.

17. Reforma Służby Zdrowia (wprowadzenie częściowych opłat dla nikotyniarzy, osób otyłych).

18. Opodatkowanie banków i zagranicznych koncernów.

19. Preferencje dla polskich przedsiębiorstw,

a) uproszczenie systemu podatkowego i wprowadzenie nowej ordynacji podatkowej.

20.Odpowiedzialność urzędników za podejmowane decyzje.

21. Bezwzględna walka z korupcją wraz z konfiskatą majątków.

a) Ustawa o zyskach kapitałowych.

22. Zdecydowana obrona polskich interesów Narodowych i niestawianie bezpieczeństwa tylko na sojusz z USA i NATO.

a) Redukcja poziomu niepewności prawnej.

23. Dobre stosunki z sąsiadami  - zwłaszcza z FR i próba odzyskania 1 mld €  +15 mld PLN od Ukrainy pożyczonych przez rząd PO i wypłaconych przez rząd pis.

24. Zachowanie Narodowej waluty.

25. Wycofanie polskich żołnierzy z obcych terytoriów o ile nie płyną korzyści finansowe (Anglia liczyła nawet guziki przy mundurach polskich pilotów RAF).

26. Budowa Łuku Triumfalnego Bitwy Warszawskiej w 1920 r., pomnika Królowej MBCz., oraz Kancelarii W.Rz. Polskiej Króla RP i Wszechświata.

27. Odbudowa Pałacu Saskiego.

28. Repatriacja Polaków ze wschodu (100%).

29. Rodzinom ziemiańskim umożliwienie powrotu do swych siedzi rodzinnych (lub odszkodowania dla kresowian).

30. Tradycyjna tolerancja wobec obcych i kochających inaczej (odpow. § w kodeksie karnym).

31. Informacja o przeszłości politycznej osób publicznych i ich rodzin, wcześniej używanych nazwiskach, narodowości.

32. Prowadzenie polityki Pronatalistycznej (wzrost urodzeń).

33. Zachowanie wszystkich dotychczasowych przywilejów rodzinnych (500+) i podniesienie "Kinder geldu" tylko na 1 pierwsze dziecko do 1 tys. PLN. Dalej bez zmian.

34. Obowiązek ochrony życia od chwili poczęcia. Matkom oddającym noworodki wypłata 1 tys. PLN (wyeliminuje porzucanie, zabijanie, usuwanie ciąży niechcianej, zostawianie bez opieki - przez Ministerstwo Zdrowia.

35. Pod pojęciem "związek małżeński" rozumiemy związek mężczyzny i kobiety.

36. Rejestracja "związków jednopłciowych" przez właściwe Komendy Policji, Oddziały SN (ułatwi pracę organom ścigania) bez prawa do adopcji dzieci.

37. Rozwój energetyki odnawialnej (słonecznej, wiatrowej, wodnej).

38. Przeciwdziałanie emigracji młodych Polaków (dla każdego mieszkanie do 30 roku życia i praca).

39. Realizacja planu "1000 talentów", czyli ściągania do kraju naukowców polskich, którzy na Zachodzie zdobyli wykształcenie i robią karierę.

40 Wysyłanie studentów na wschód - stypendia dla studiujących w Wilnie, Kijowie, Moskwie, Petersburgu.

41. Szkolenie oficerów ukraińskich (odpłatnie) w polskich ośrodkach wojskowych.

42. ODBUDOWANIE PRZEMYSŁU, (gdyż po roku 1989 dokonał się całkowity demontaż polskiego przemysłu. Odbudowa m.in. huty aluminium, żelaza, cynku, maszyn górniczych, turbin parowych, samochodów, maszyn rolniczych, dwóch stoczni, lokomotyw, odbudowa przemysłu siarki, fabryki kabli i drutów, odbudowa 90 fabryk domów, zakładów mięsnych, przetwórczych, cukrowni) rozwijanie własnych technologii, nauka wdrażania innowacyjności.

43. WYMIANA KADR i sięganie po uczciwych, suwerennych intelektualnie ludzi. Trzeba zacząć od UCZCIWEJ WŁADZY.

44. Wyjaśnienie ewidentnych przypadków lustracji gospodarczej przy kolonizowaniu Polski (uwłaszczenia bandyckiego). Budowa muzeum Obozu Narodowego - NSZ Brygady Świętokrzyskiej.

45. Budowa muzeum Ziem Utraconych.

46. Budowa Muzeum Chwały Oręża Polskiego i NSZ, restauracja Powązek, zamiast cmentarzy żydowskich i muzeum "Polin".

47. Stypendia dla zdolnej młodzieży pochodzenia polskiego ze "wschodu".

48. Ustanowienie 11 lipca "Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ukraińskiego Ludobójstwa".

49. Aktywizowanie polskiej emigracji.

50. Stworzenie Światowego Kongresu Polaków.

51. Wp[rowadzenie Polaków z emigracji do sejmu i senatu (10%) (R. Dmowski w Moskwie, Korfanty w Berlinie, Witos we Wiedniu).

52. Budowa elektrowni atomowej  w Żarnowcu lub okolicach.

53. Dążenie do budowy bomby atomowej i środków przenoszenia, która zapewni Polsce bezpieczne granice.

54. Likwidacja ZUS i utworzenie w NBP Indywidualnych Książeczek Oszczędnościowych "EMERYTURA", na który każdy sam sobie wpłaca lub przez upoważniony przez właściciela podmiot.

55. Ustanowienie "Emerytury Obywatelskiej" dla osób po 75 roku życia zapewniającej każdemu minimum socjalne.

56. Wprowadzenie zakazu tzw. włóczęgostwa karaną bezwzględnym więzieniem do lat 3 (każdy obywatel Polski musi być zameldowany i posiadać dach nad głową).

57. Budowa schronisk dla bezdomnych.

58. Całkowita likwidacja bezrobocia poprzez budowę "Obozów Pracy", w którym każdy znajdzie zatrudnienie.

59. Wprowadzenie odpłatnego odbywania kary więzienia (jak w Turcji).

60. Wprowadzenie obowiązku pracy (odpłatnie) przez więźniów odbywających kary w ZK.

61. Wprowadzenie kary śmierci dla przestępców przy 100% udowodnionej winie.

62. Powołanie przy Prezydencie RP Prezydenckiej Rady Bezpieczeństwa zatrudniającej byłych Generałów, Ambasadorów, Prezydentów, szefów służb specjalnych.

63. Zniesienie opłat autostradowych dla samochodów osobowych i motocykli z wyjątkiem TIRów i LKW. Wprowadzenie opłaty 20 gr od litra paliwa na osobne konto "Autostrady Polskie" podległych Ministerstwu Komunikacji.

64. Polskie Drużyny Strzeleckie zasilić z budżetu MON jako organizację paramilitarną kontynuującą tradycję oręża polskiego.

65. Uzbrojenie w broń palną osób z Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej (po odpowiednim przeszkoleniu na razie tylko dysponent pojazdu) co ułatwi obronę w przypadku napadu, konfliktu (przykład - Nowy Orlean w USA, gdzie w czasie powodzi doszło do niespotykanych rabunków sklepów i gwałtów. Interweniowała Gwardia Narodowa uzbrojona w broń maszynową. Zaprowadziła porządek po kilku dniach. U nas brak Gwardii Narodowej to obecne służby niech będą gotowe).

66. Podniesienie uposażenia dla służb mundurowych (Wp, SG, Policja, SW, PP, PKP) o 100%. Podniesienie uposażenia dla naukowców i nauczycieli o 50% i dbanie o ich autorytet jako "Elity Narodu" ("Takie będą Rzeczypospolite, jako młodzieży chowanie" - Stanisław Staszic)

67. Powołanie oddziałów Wojskowych NSZ - tylko ochotnicy, jako siły szybkiego reagowania w WP.Miejscem szkolenia byłby Ośrodek Szkolenia Wojsk Lądowych w Elblągu.

68. Wybudowanie w Lasocinie (powiat Włoszczowa) Muzeum Czynu Bojowego NSZ oraz ośroidka Szkoleniowego dla marszów szlakiem "Brygady Świętokrzyskiej NSZ i Katedry Polskiej Real Politik".

69. Stop degradacji kultury polskiej oraz zablokowanie walki z rodziną i kościołem. Przywrócenie "Trylogii" i "Konrada Wallenroda" w szkolnych lekturach.

70. STOP zagładzie biologicznej Narodu Polskiego:

a) 1000 zł za urodzenie dziecka (lub oddanie do tzw. "okna życia"),

b) 3 letnie urlopy macierzyńskie i gwarancja powrotu na to samo stanowisko pracy,

c) gwarancja zatrudnienia dla obojga rodziców wychowujących dzieci,

d) skazani w ZK - możliwość widzenia żon, narzeczonych 1x w tygodniu/2 godziny po urodzeniu - zmniejszenie kary o 50%.

71. Natychmiastowa zmiana art. 220 Konstytucji RP i wprowadzenie "prawa tworzenia nowego pieniądza przez Rząd RP.

a) prawo tworzenia nowego pieniądza powinno należeć wyłącznie do Rządu, nie banku,

b) skutkiem art. 220 K RP są niekończące się długi Polaków.

72. Zniesienie ciszy wyborczej.

73. Wprowadzenie ceny minimalnej za godziny parkowania w szer. centrum, np. w mieście pow. 1 mln. mieszkańców 12/h, od 500 tys. - 1 mln. 10/h, pozostałe miasta 8/h. Mieszkańcom centrum przysługuje jedno darmowe miejsce parkingowe na jedno mieszkanie.

a) ustawowo wprowadzić ceny minimalne na torbę foliową, np. 5 zł,

b) skup butelek plastykowych - 10 gr, słoików - 1 zł, butelek po piwie 50 gr, winie i wódki - 1 zł i obowiązkowe skupowanie przez sklepy (jak w BRD - 25 i 8 centów).

74. Pakiet 100 ustaw - Sławomira Mentzena KWiN.

75. Ustawa anty LGBT:

a) ustawowy zapis sprzeciwu wobec wypłaty środków żydowskich rekompensat z tytułu tzw. mienia bezspadkowego (447 teraz wypłacane),

b) utrzymanie waluty Narodowej,

c) likwidacja podatku dochodowego,

d) dobrowolny ZUS,

e) bon oświatowy.

76. Poddanie konserwacji wyłącznie Konserwatorowi Generalnemu RP, co umożliwi skuteczne, czyli obowiązkowe interwencje zasad ochrony widoków zabytkowego obszaru (np. Wilanów, Kórnik i podobnego narodowego krajobrazu).

77. Repolonizacja Mediów (jak w Niemczech, Francji).

78. W dowodach osobistych wprowadzenie informacji o narodowości, wyznaniu, oraz podanie nazwisk przed zmianą. Za ukrycie zmiany nazwiska kara całkowitej konfiskaty mienia.

79. Środowisko - nasze wspólne dobro.

80. Dążenie do neutralności RP na wzór Szwajcarii i wyjście z NATO. Referendum Narodowe w sprawie wyjścia lub zostania w UE.

81. Opuszczenie do końca 2023 roku niepracujących przesiedleńców.

82. Uwłaszczenie Narodu Polskiego na bogactwach naturalnych (węgiel kamienny, brunatny, siarka, miedź, tytan, ropa naftowa, gaz łupkowy, złoto, cynk, złoża geotermalne z zapisem w nowej Konstytucji. Obecnie już sprzedano 2 firmom z USA i 1 z EU i awansowanie nas na Indian Europy Środkowej (inż. Krzysztof Tytko).

83. Wybory w 2023 roku są ostatnią szansą dla Narodu Polskiego do usunięcia i rozliczenia tzw. "układu magdalenkowego", lub bandy czworga PO, PiS, PSL i SLD, które z obcego nadania sprawowały władzę przez 34 lata i doprowadziły RP na skraj przepaści (dług około 1 bln zł.). 3 mln. młodych opuściło kraj, likwidacja zakładów, utratę bogactw naturalnych, oddanie mienia bezspadkowego. Ustawa 447 - jeżeli NARÓD będzie świadomy magii tych wyborów i zagłosuje na Wielką Koalicję Zjednoczeni Ponad Podziałami, to jest szansa na uratowanie RP przed likwidacją państwowości, jeśli nie znikniemy z mapy świata bezpowrotnie.

 

 

PREZES

Stronnictwa Narodowego

im. Dmowskiego Romana

Gen. Bryg. Polskich Drużyn Strzeleckich

 

Ludwik WASIAK

 

 

powrót do góry

 

 
Roman Dmowski
1864 - 1939

______________________________________